Číslo autorizace

00810

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

  • Kojetice 56
  • 400 02 Ústí nad Labem
  • Ústecký kraj
  • 604 487 179