Číslo autorizace

16/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • 3L Studio, s.r.o.
  • Thámova 7
  • 186 00 PRAHA 8
  • Hlavní město Praha
  • 222 327 004