Ing. arch. Václav Kolínský

Číslo autorizace

03937

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

absolvent FA ČVUT v Praze 2007 // 2006 stáž na UPV Valencia // autorizovaný architekt ČKA od 2011 // 2012-2017 vedoucí ateliéru "DOMU arquitectos" v Chile // od 2017 partner "Kolínský Čermák architekti s.r.o." v Praze

Kontakt

  • Pod Vrstevnicí 494/8
  • 140 00 Praha 4
  • Hlavní město Praha
  • 724 175 791

    Stavby a projekty