Úvod Diskuse

Rekonstrukce Klášterních zahrad v Chrudimi

Ing. arch. Petr Lešek

Rekonstrukce Klášterních zahrad v Chrudimi

Na hraně PLATA a ŠTĚPNICE, odkud je vidět severní konec města a při dobré viditelnosti i Orlické hory, leží PROMENÁDA – hlavní komunikační osa zahrad. Na ní navazují komponované cesty ve ŠTĚPNICI a při kamenné hradební zdi objekt rampy, která vede stávajícím průchodem v hradbě k ROSÁRIU. ŠTĚPNICE je koncipována jako vzrostlá louka s ovocným sadem a vodním prvkem - nádrží na vodu. Je to tvarově nejrozmanitější část zahrad. Terén zde klesá do pomyslného nejnižšího bodu zahrady při severní hradbě a má miskovitý tvar. Pohyb ve vysoké trávě je umožněn pravidelným kosením štěrkových, trávou prorostlých cestiček. Dochované stromy ve ŠTĚPNICI jsou doplněny novými ovocnými stromy. Ovoce ze stromů, byliny a chladná voda z nádrže definují ŠTĚPNICI jako zahradu chutí. Tráva nabádá k polednímu odpočinku.

Přihlášení

Máte-li již na webu ČKA zřízen svůj účet, můžete se přihlásit

Zapomněl/a jsem heslo