Ing. arch. Jan Márton

Číslo autorizace

03877

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT. Po škole pracoval 4 roky v ateliéru Aleše Brotánka, kde se učil projektovat pasivní domy. V roce 2011 se osamostatnil, stal členem ČKA a zároveň založil vlastní ateliér Nature Systems, kde je hlavním architektem staveb. Zabývá se projektováním nízkoenergetických a pasivních domů, s využitím nejnovějších poznatků díky navázání na informační a lidskou bázi zakládajících členů tohoto oboru v České republice. Zabývá se stavební biologií a možnostmi propojení zdravých přírodních materiálů s úspornou výstavbou. V těchto oblastech přednáší i vede workshopy. Ve spolupráci s kolegy navrhuje stavby s větším počtem uživatelů participativní metodou, má zkušenosti s vedením rozsáhlých projekčních postupů se zapojením až 400 uživatelů, například na návrhu školy. Ve spolupráci s dalšími architekty napsal a opakovaně vydal knihu Stavby ze slaměných balíků. Sídlí v pražské kanceláři v Dejvicích. Mimo svou největší zábavu - práci - má rád vysoké hory, tanec, volejbal, dobré víno, kytaru, Traband a dobrovolnickou práci, to vše ideálně s dobrými lidmi okolo.

Kontakt

  • Jan Márton Nature Systems
  • Palackého 719/7
  • 110 00 Praha 1
  • Hlavní město Praha