Číslo autorizace

27/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Ing. Tomáš Olexa
  • Bělohorská 78
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 220 511 288