Ing. arch. Jiří Opočenský

Číslo autorizace

3549

Typ autorizace

 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Ing.arch. Jiří Opočenský (1978) 2004 FA ČVUT Praha 2002 TU Eidhoven, NL 2005 AVU Praha 2002-06 atelier KAVA 2006 DNA architekti 2007 založení ov-a 2008 autorizovaný architekt ČKA 03549 2008 narození dcery Magdalény 2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT

Kontakt

 • Badeniho 29/5
 • 160 00 Praha 6
 • Hlavní město Praha
 • 732 146 995

   Porotce v soutěžích

   03. 06. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý
   11. 08. 2016 Řádný člen poroty - nezávislý

   Stavby a projekty