Ing. arch. Jiří Opočenský

Číslo autorizace

03549

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Ing.arch. Jiří Opočenský (1978) 2004 FA ČVUT Praha 2002 TU Eidhoven, NL 2005 AVU Praha 2002-06 atelier KAVA 2006 DNA architekti 2007 založení ov-a 2008 autorizovaný architekt ČKA 03549 2008 narození dcery Magdalény 2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT

Kontakt

  • ov architekti, s.r.o.
  • Badeniho 29/5
  • 160 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 732 146 995

Městský architekt

Libčice nad Vltavou
Externí
2019 dosud

Porotce v soutěžích

27. 01. 2022 Řádný člen poroty - závislý
24. 01. 2022 Náhradník poroty - nezávislý
25. 03. 2021 Náhradník poroty - nezávislý
05. 08. 2020 Náhradník poroty - nezávislý
15. 11. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý
11. 08. 2016 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty