Ing. arch. Jan Seyček

Číslo autorizace

03371

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narozen 8.7.1976 v Hlinsku v Čechách; Studium: 1990-1994 - Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou; 1995-2002 - Technická univerzita v Liberci - fakulta architektury - studium zakončené diplomem v magisterském studijním programu a akademickým titulem inženýr architekt; Praxe: 9/2002-6/2003 - spolupráce v ateliéru Albrecht&Müller architekti - pozice pomocný architekt; 7/2003 - založení ateliéru PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI - pozice hlavní architekt; 3/2006 - osvědčení České komory architektů o autorizaci pro obor architektura, autorizace č. 03 371; 6/2006 - transformace ateliér na společnost PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o. (společníci Ing.arch. Jiří Písek, Ing.arch. Jan Seyček) - pozice hlavní architekt a jednatel společnosti

Kontakt

  • Písek Seyček Architekti, s.r.o.
  • Krásova 749/17
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 606 427 854

Stavby a projekty