Číslo autorizace

97/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Sulek studio
  • Milady Horákové 1280/9
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha
  • 776 856 304