Ing. arch. Petr Tuček

Číslo autorizace

03922

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ing. arch. Petr Tuček
  • V Přístavu 1586/4
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha
  • 732 963 938

    Stavby a projekty