Ing. arch. Radim Václavík

Číslo autorizace

02578

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Narodil se v roce 1969 v Ostravě, studoval v letech 1987–93 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Už během studií se zabýval otázkou konverze technických památek, zpracoval např. diplomovou práci „Technický skanzen v Ostravě“ u prof. Heleny Zemánkové, za kterou obdržel cenu rektora VUT v Brně. V letech 1992–93 pracoval v atelieru 8000 Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého v Českých Budějovicích, pak v Památkovém ústavu v Ostravě a od r. 1995 ve vlastním ateliéru. V roce 2001 se spojil s ateliérem ATOS-6. V r. 2005 založil s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové architektury. Od r. 2006 vyučuje na katedře architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Podle jeho návrhu byla postavena první pasívní kancelářská budova v české republice s pasivním energetickým provozem v Ostravě-Zábřehu (Varšavská 99, 2008–11) za kterou obdržel hlavní cenu GRAND PRIX v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2011. Kontakt: ATOS-6, spol. s.r.o. STAVEBNĚ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, U jeslí 310/10, 712 00 Ostrava, +420 596 114 572, vaclavik@atos6.cz, www.atos6.cz

Kontakt

 • Klímkova 745/21
 • 710 00 Ostrava
 • Moravskoslezský kraj
 • 608 846 945

     Porotce v soutěžích

     01. 06. 2020 Náhradník poroty - nezávislý
     16. 06. 2017 Náhradník poroty - nezávislý
     06. 04. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
     21. 12. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
     02. 03. 2012 Řádný člen poroty - nezávislý