Číslo autorizace

02300

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Havlíčkova 390
  • 535 01 Přelouč
  • Pardubický kraj
  • 466 958 574