Číslo autorizace

02043

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

zaniklá (§ 10 odst. 1 zákona)

Kontakt

  • Kamenická 45
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha