Číslo autorizace

04204

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Příčná 1541
  • 765 02 Otrokovice
  • Zlínský kraj