Číslo autorizace

03694

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Skřípov 143
  • 798 52 pošta Konice
  • Olomoucký kraj
  • 582 396 275