Číslo autorizace

04057

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Krásná vyhlídka 339
  • 390 01 Tábor
  • Jihočeský kraj