Číslo autorizace

05084

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • J. Gabčíka 346
  • 530 09 Pardubice
  • Pardubický kraj
  • 735 840 163