Ing. Ing. arch. Petra Kunarová

Číslo autorizace

4544

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Petra Kunarová (*1982) absolvovala v roce 2008 obor pozemní stavby architektura na Fakultě stavební ČVUT. V roce 2009 založila s Jiřím Lukešem architektonický ateliér Hungry. V letech 2010 – 2013 studovala magisterský obor architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT, který zakončila diplomovou prací v ateliéru Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka. V letech 2014 – 2017 působila jako architektka v Basileji, nejprve v ateliéru ds architekten a poté v ateliéru Morger Partner Architekten, kde pracovala na projektech bytových domů, částečně se podílela i na jejich vedení. Od ledna roku 2017 je členkou České komory architektů. Od září 2017 je odbornou asistentkou v ateliéru Kuzemenský na FA ČVUT v Praze. Je spoluzakládajícím členem ateliéru in-form-architekti.

Kontakt

  • Jiráskova 783
  • 357 35 Chodov
  • Karlovarský kraj