Číslo autorizace

03203

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Na Úbočí 5065/39
  • 466 05 Jablonec nad Nisou
  • Liberecký kraj
  • 483 396 561