Číslo autorizace

02947

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Na Svahu 18
  • 669 02 Znojmo
  • Jihomoravský kraj
  • 515 225 127