Číslo autorizace

04234

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Mozartova 17
  • 779 00 Olomouc
  • Olomoucký kraj
  • 607 226 352