Číslo autorizace

03202

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Vejprnická 65
  • 318 00 Plzeň
  • Plzeňský kraj
  • 605 803 939