Číslo autorizace

00652

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Zeyerova alej 10/183
  • 162 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 737 341 642

    Porotce v soutěžích

    03. 11. 2016 Náhradník poroty - nezávislý