Číslo autorizace

652

Typ autorizace

 • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
 • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

 • Zeyerova alej 10/183
 • 162 00 Praha 6
 • Hlavní město Praha
 • 737 341 642

    Porotce v soutěžích

    03. 11. 2016 Náhradník poroty - nezávislý