Číslo autorizace

02168

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Horní 3223/9
  • 787 01 Šumperk
  • Olomoucký kraj
  • 604 458 852