Číslo autorizace

02267

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • 183
  • 341 42 Velhartice
  • Plzeňský kraj
  • 376 584 636, 602 450 888