Číslo autorizace

02948

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Opavská 72
  • 794 01 Krnov
  • Moravskoslezský kraj
  • 554 614 589

          Porotce v soutěžích

          22. 08. 2018 Náhradník poroty - nezávislý