Číslo autorizace

03888

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Šámalova 2
  • 615 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 731 543 398