Číslo autorizace

02265

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Hornoměcholupská 653
  • 109 00 Praha 10
  • Středočeský kraj
  • 326 905 201