Číslo autorizace

02343

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • V. Volfa 17
  • 370 05 České Budějovice
  • Jihočeský kraj