Číslo autorizace

04026

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Slatinská 3944/40
  • 636 00 Brno
  • Jihomoravský kraj