Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – katedra zahradní a krajinné architektury

V  roce 1952 byla ustavena Agronomická fakulta jako jedna z fakult nově založené samostatné Vysoké školy zemědělské. Od té doby plnila svoji funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků nejen do provozů, ale i do výzkumných ústavů a do státních orgánů.

V roce 2005 došlo v souladu s rozšiřováním jejích aktivit k jejímu přejmenování na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tím chtěla vyjádřit svůj posun od čistě zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šíře koncipovanému studijnímu i vědecko výzkumnému zaměření moderní univerzity.

Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti zahradní a krajinné architektury. Zajišťuje výuku profilových předmětů pro bakalářský studijní obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ), jehož zaměření je teoretické a připravuje na studium v navazujícím magisterském programu, a pro dva profesně zaměřené bakalářské obory, a to Zahradnictví (ABZ) a Zahradní a krajinářské úpravy (U tohoto oboru je výuka ve 2. a 3. ročníku zajišťována ve spolupráci v VOŠZa Mělník).
Na bakalářské obory navazuje magisterský studijní obor Zahradní tvorba (AMZO), jehož předměty dále rozvíjejí a specializují schopnosti studentů, zejména s ohledem na znalosti dendrologického materiálu a tvorby projektů vegetačních úprav na různé úrovni v intravilánu i venkovské krajině. Grafické výstupy studentů ateliérových předmětů jsou pravidelně vystavovány v prostorách ČZU.
Ve výuce některých předmětů jsou zařazeny kromě běžných přednášek i přednášky významných hostujících osobností z oboru působících v různých oblastech praxe.
Kromě přednášek a cvičení v učebnách školy výuku doplňují také domácí i zahraniční exkurze za historickými i současnými díly zahradní a krajinné architektury. V posledních letech se jednalo například o Lednicko-valtický areál, městskou zeleň Hradce Králové a Poděbrad, ze zahraničí pak zahrady, parky a krajinářské úpravy Anglie, Francie, Holandska, Německa či Itálie.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Další školy architektury