Důležité odkazy
Autorizační rada ČKA >>
Pracovní skupiny ČKA Vzdělávání >>

Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním ČKA ze dne 11. března 2014 >>