Přeskočit na obsah

Regenerace Šubertova náměstí v Dobrušce

Ing. arch. Miroslav Gebas

Regenerace Šubertova náměstí v Dobrušce

Stav

Projekt

Kraj

Neurčeno

Projekt

2010 - 2010

Realizace

2011 - 2011

Investor

Město Dobruška
Rekonstrukce Šubertova náměstí zahrnovala opravu zpevněných ploc náměstí, tj. komunikací a chodníků, přičemž je zde navrženo 17 parkovacích míst. Dále je zde umístěna fontánka, které je napojena na stávající vodovodní systém a na stávající kanalizaci. Součástí záměru byla také přeložka plynovodu, nové veřejné osvětlení a doplnení drobné architektury - odpadkové koše, lavičky, apod. Střed náměstí je upraveno jako odpočinková zóna, včetně chodníků a laviček. Před rekonstrukcí byly v prostoru náměstí pouze neudržované plochy trávníku. Nově je nyní plocha zeleně na náměstí rozdělena do dvou částí - trávníková plocha a plocha záhonů, které tvoří jeden prostorový celek. Nově vysazené stromy vytváří tvar náměstí, částečně zamezovat nežádoucímu pohledu na novodobé obytné budovy a tvořit západní hranici. Šubertovo náměstí je navrženo tak, aby jeho skladba podporovala celkový koncept architektonicko-urbanistického konceptu náměstí a umožnila vysoký komfort návštěvníkům.

Další projekty