Přeskočit na obsah

Aparthotel Lipa resort, Krásná Lípa - TITUL STAVBA ROKU 2013

Ing. arch. Patrik Hoffman

Stav

Realizováno

Město

Krásná Lípa

Kraj

Ústecký kraj

Projekt

2009 - 2011

Realizace

2011 - 2013

Další autoři

Ing.arh. Tomáš Horský
Ing.arch. Jan Kuva

Spolupracovníci

Ing.Jan Klepal

Investor

TOONAN s.r.o.
Ojedinělý příklad dlouhodobé, koncepční spolupráce veřejné správy, soukromého investora a architekta, která vedla k rehabilitaci rozsáhlé zpustlé centrální části města. Umožnila vznik architektonicko-urbanistické řešení jedinečného souboru staveb pro ubytování a služeb v turisticky atraktivním místě se silným akcentem k jeho městotvorné funkci, která je tolik důležitá pro další možný rozvoj města. Takto kvalitně dotvořené městské prostředí přineslo naději do budoucího rozvoje strádajícího města, vedlo k znovuoživení centra města, parteru jednotlivých domů na náměstí. Stimulovalo vytvoření nových pracovních příležitostí - objevují se nové živnosti – pekařství, pralinkárna, pivovar, obchod se sportovním oblečením, možná se dočkáme i ultra moderního Jägrova prádla či nějaká potkáme nějakou tu novou motorku Böhmerland. Základní urbanistický koncept domu zohledňuje významnou polohu celého souboru v centru města. Celkový tvar souboru budov ctí a rozvíjí navazující městkou strukturu. Jednou stranou jednoznačné dotváří chybějící frontu náměstí. Dalším objektem vymezuje uliční profil ulice Pražské. Měkkým obloukem fasády se obrací k rybníkům. Silueta domu je tvarována tak, aby plynule navazovala na sousední historické objekty. Zklidněním vnitrobloku a posílením jeho pobytové a odpočinkové funkce. V maximální míře docílit toho, aby auta byla umístěna „mimo parter“ do podzemní garáže. Takto zklidněný vnitroblok se stal příjemnou nástupní „základnou“, pro kratší i delší turistické výlety, ať už pěší či cyklistické, do bezprostředního okolí nebo do blízkého národního parku Českého Švýcarska, Lužických hor či Labských pískovců. Jedna z důležitých etap proměny města byla završena, společně s ní i mnohaleté úsilí města o posilení Krásné Lípy jako významného rekreačního centra a nástupní oblasti do chráněné krajinné oblasti – „Vstupní brány“ do Národního parku České Švýcarsko, Lužických hor i blízkých Labských pískovců. Bez podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad by vznik podobného projektu nebyl možný. Pevně věříme, že i díky ní je a bude možná proměna Krásné Lípy zpět v bohaté, krásné a fungující město. "Vize přestane být snem". Ale ještě důležitější je si uvědomit, že naší prací to nekončí – teď to přeci všechno teprve začíná...

Další projekty