Přeskočit na obsah

Dřevěný rodinný dům "Na Podvolání" v pasivním standartu

Ing. arch. Michael Kocych

Stav

Realizováno

Město

Frýdek-Místek

Kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt

2007 - 2009

Realizace

2009 - 2011
koncepce, umístění stavby: K dispozici pozemek na kraji severomoravského města, tvarem specifický, rovinatý, nepravidelný, protáhlého tvaru ve směru S-J, jižní strana příjezdová, severní část pozemku zakončená říční terasou vytvořenou v minulosti korytem řeky Morávky. První myšlenkou bylo stavbu umístit v zadní části pozemku v návaznosti na říční terasu a její ozelenění vzrostlými duby. Vzhledem k velikosti pozemku (komplikovaná příjezdová cesta a inž.sítě) bylo navrženo stavbu umístit ve střední části parcely, docílit tak rozdělení pozemku na přední a zadní zahradu a urbanisticky se napojit na stávající rodovou dřevěnici; realizace nové moderní stavby kontra výstavbě původní, tradiční,... Objekt krytého stání a zázemí pro zahradu, auto, úložné prostory (nepostradatelná část takto koncipované stavby) jsou situovány v místech příjezdu na pozemek. architektonické, dispoziční řešení: Od samotného začátku je záměrem realizovat stavbu v pasivním standartu, v technologii evropské dřevostavby (tvarová optimalizace, dispozice navržená tak, aby všechny obytné místnosti byly orientovány zasklením k jihu). Handicapem parcely z energetického hlediska jsou vzrostlé stromy v okolí. Dominantní osa procházející v podélném směru domem rozděluje dispozici na část obytnou (jižní) a část zázemí (severní). Vzhledem k plánované developerské výstavbě na blízkých pozemcích bylo upuštěno od okna na západní fasádě, které zároveň bývá poměrně problematické v letních odpoledních a večerních hodinách. Krytá terasa a vstup zajišťují stínění domu; jsou doplňující prvky základního tvaru objektu. konstrukční řešení, materiály: Základová deska z betonu do systémového bednění je založená na hutněném štěrkovém polštáři. Obvodové stěny jsou dřevěné, založené na dubových prazích. Dvojřadý systém typu „two by four“, kde vnitřní k-ce je nosná a vnější nenosná (vynáší fasádní systém). Takto provedený systém vymezuje prostor pro uložení tepelné izolace v tl. 520mm (na bázi minerální vlny, v původním záměru izolace slaměná). Stěny jsou ve dvojici vzájemně prokotveny dřevěnými prkny vizuálně tvořící žebříky. Vnitřní k-ce zděné z vápenopískové cihly uložené na pěnovém skle; stropy a krovy dřevěné. Střešní krytina z kaučukové epdm folie firestone, navrženo vegetační souvrství pro extenzivní zeleň. Obvodová k-ce difúzně otevřená, fasáda a střecha provětrávaná, obklad domu modřínovými prkny s přiznanou mezerou kladenými vodorovně (kotveny na dvojité laťování); napuštěno olejem. Okna a dveře dřevohliníková, euro 92mm, izolační trojskla se solárním faktorem 63%. Prahové lišty dubové impregnované, nosná dřevěná k-ce je modřínová (vysušené, hoblované řezivo), Všechny dřevěné k-ce jsou navrženy min. 300mm nad upraveným terénem, nášlapná vrstva podlah v interiéru 600mm nad upraveným terénem. technologie: centrální jednotkou akumulační nádrž objemu 750l s vnořenou nádrží TUV a solárním výměníkem, el.dohřev řízené větrání se zpětným získáváním tepla zajišťuje jednotka Duplex ECV4 390 zdroj TUV, TV a tepla: sluneční záření, 4x plochý solární panel sklonu 75°, krbová kamna na dřevo, elektrický dohřev v nádrži Uw = 0,79 W/(m2.K) Uem = 0,16 W/(m2.K) n50 = 0,42 1/h EA = 13 kWh/(m2.rok)

Další projekty