Přeskočit na obsah

Domy s pečovatelskou službou v Horažďovicích

Ing. arch. Tomáš Koumar

Domy s pečovatelskou službou v Horažďovicích

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002
Záměrem autorů bylo vybudovat přívětivý a obytný objekt s poněkud zvýšeným standardem vnitřních prostorů i povrchových materiálů. Novostavba by měla doslova potěšit ty, kteří opouštějí prostředí, na které jsou zvyklí, a přecházejí do nového – cizího a také do nové cizí společnosti. Nový dům je navržen ve dvou samostatných objektech, které hmotově odpovídají nízkým pavilonům sousední školky. Objekt A respektuje zastavovací čáru Mayerovy ulice a spolu s objektem B vytváří vnitřní uzavřené nádvoří, které je od vedlejší budovy odděleno betonovou zdí s lavicí. Nádvoří je oproti úrovni okolního chodníku sníženo o 90 cm a terén v okolí obou domů je plasticky dosypán a dotvarován. Plastická úprava vlastního nádvoří už bohužel nebyla na přání investora realizována. Cílem autorů bylo dát bytům pro staré lidi dobrý prostorový a materiálový standard při zachování přijatelné ceny.

Další projekty