Přeskočit na obsah

STAVENÍ V PODKRKONOŠÍ

Ing. arch. Daniel Pexa

STAVENÍ V PODKRKONOŠÍ

Stav

Realizováno

Kraj

Královéhradecký kraj

Projekt

2011 - 2016

Realizace

2016 - 2018

Další autoři

Ing. arch. Jan Fousek
Stavení, původem z 1.pol. 19.století, se nachází v malebné obci v Podkrkonoší. Původním záměrem byla postupná rekonstrukce – úprav, pro rodinnou rekreaci. Celá koncepce úprav je postavena na prolínání tradice a soudobých prvků. Byla zachována půdorysná stopa původního stavení, jeho výškové uspořádání i základní materiálová skladba - kombinace místního načervenalého pískovce, omítaných ploch původních zděných konstrukcí a dřevěný obklad svislými prkny. V detailech se dům posunul k soudobému vnímání estetiky. Původní omítanou část, směřující na východ, s repasovanými špaletovými okny a jednoduchou štukovou výzdobou doplňuje modernizovaná, dřevěnými prkny obložená část domu. Na západ se pak průčelí domu otvírá velkými prosklenými plochami. Z autentické hmoty domu se sedlovou střechou ční pouze nový široký vikýř s pásovým oknem. Stejný cílený kontrast je i nosnou myšlenkou řešení interiéru.

Další projekty