Přeskočit na obsah

Bytové domy U Nemocnice v Litomyšli

Ing. arch. Josef Pleskot

Bytové domy U Nemocnice v Litomyšli

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002

Další autoři

Filip Tittelbach
Pavel Fanta
Zdeněk Rudolf
Ing. arch. Radek Lampa
Schválený územní plán zóny Litomyšl - "U nemocnice" předurčoval danou lokalitu pro výstavbu pěti rodinných domů s předsunutými garážemi se vzájemným propojením do poměrně kompaktního celku. Domy byly v plánu označeny C10 – C14 a měly mít určenou výšku v rozsahu tří nadzemních podlaží. Vzhledem k poptávce a nabídce bytů v Litomyšli bylo městem rozhodnuto, že území bude zastavěno bytovým domem (nazvaným A5) s 28 byty, jehož zpracování bude odpovídat urbanistickým předpokladům územního plánu zóny. Proto byl jako model, který evokuje řadovou zástavbu, zvolen lineární bytový dům rytmicky členěný schodišti na sedm sekcí. Dům A5 je posazen na hranu svahu, jehož převýšení umožňuje na úrovni 1.NP realizaci krytých parkovacích stání a sklípků pro všechny byty. 2.NP se spojuje s horní úrovní terénu, takže jednotlivé byty na této úrovni mají své zahrádky. Byty umístěné v 3.NP jsou zase obohaceny venkovními terasami. Hlavní vstupy do domu jsou situovány na úrovni 1.NP, přímo od parkovacích stání. Alternativní vstupy v 2.NP spojují schodiště s prostorem předzahrádek a uvažovaným pásem veřejné zeleně. Dům je členěn do sedmi sekcí, každá sekce zahrnuje v rámci jednoho půdorysu čtyři krytá parkovací stání a čtyři sklepní komory na úrovni 1.NP, jeden byt 3+1 a jeden byt 2+1 ve 2.NP a dva byty 2+1 ve 3.NP. Byty ve 3.NP jsou vůči přízemním bytům posunuté západním směrem, čímž vznikají terasy pro horní byty a stíněné západní lodžie pro byty spodní. Schodiště v každé sekci je zakončeno společnou hospodářskou terasou. Kompaktní bytové jádro obsahující hygienické zázemí, předsíň a kuchyň rozděluje plochu každého bytu (v modulu 5,1 m) na dvě rovnocenné části - na dva pokoje, přičemž neurčuje (pouze naznačuje), který z nich má být využíván jako obývací či ložnice. Každý druhý byt ve 2.NP má navíc přičleněn jeden menší pokoj (v modulu 2,55 m) a koncové byty v obou podlažích mají rozšířený prostor kuchyně. Těmito jednoduchými dispozičními variacemi je docíleno plošného rozptylu bytů v rozmezí 54,7 m2 až 67,5 m2. Materiálově se blíží bytový dům A5 sousední stávající výstavbě – omítka, dřevěný obklad ve sníženém přízemí, dřevěná okna.

Další projekty