Přeskočit na obsah

Správní budova Dopravního podniku města Brna

Ing. arch. Petr Valenta

Správní budova Dopravního podniku města Brna

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2001
Proluka vzniklá spojeneckým bombardováním, původně dva stejné historizující jednoduché domy přiléhající svou dvorní fasádou ke klášterní zdi voršilského kláštera. V těsné blízkosti také procházely hradby města a nedaleko stojí Měnínská brána. Původní obytný dům neměl svůj dvorní pozemek a ani nový nemá dvůr. Návrh sedmipodlažního domu byl vytvořen v roce 1995 a byl realizován o šest let později. Jedná se o dům na nároží. Uliční průčelí svírá tupý úhel a odstup před domem tedy umožní přehlédnout celé průčelí. Levá strana má osm svislých okenních os dvojdílných oken, uprostřed je okno trojdílné obloukové, pravá strana má čtyři svislé okenní osy. Celkem má průčelí třináct svislých os. Vstup je z nároží. Okna jsou velká s nízkým parapetem o rozměrech 2×2,4 m, v jejichž nadpraží se nacházejí stočené mechanismy rolet a ve spodní části jednoduché zábradlí tvořené skleněnou deskou. Ostění okna je zkonstruováno rámem z balotinované nerezi, k němuž je dotahována přes negativní nůtu tenkovrstvá omítka na minerální vlně. Parter je obložen bílým spišským travertinem do výšky dvou podlaží, zbylá čtyři podlaží byla provedena ve světlé bílé omítce. Toto klasické rozčlenění na obložený parter a tělo domu bylo záměrně potlačeno výběrem bílého travertinu a bílé omítky. Dům má působit z dálkového pohledu, jako by byl vytvořen z jednoho materiálu, a tím by měl upoutat hypnotický rytmus opakujících se oken s akcentem na nárožním obloukovém okně, které „drží“ celou kompozici. Poslední patro objektu ustupuje — vzniká tak směrem do ulice terasa zakončená vysazenou jednoduchou římsou. Pro určité geometrické odlehčení byla do vstupní dvoupodlažní haly umístěna dynamická plastika neonových linií od Stanislava Zippeho. V těžišti přízemí je centrální hala s trojúhelníkovým ochozem, ze které se vstupuje na levé straně do přepážkové haly s předprodejem jízdenek a na pravé straně do vrátnice s recepcí. Proti posuvným vstupním obloukovým dveřím je symetricky umístěno centrální schodiště se dvěma výtahy a vysokým pásovým oknem do dvora. Druhé až šesté podlaží slouží pro administrativu a technické provozy s centrálním dispečinkem a pro kanceláře ředitelství. Z jídelny a salonku v sedmém podlaží je přístupná terasa. Jedno podzemní podlaží slouží pro technická zařízení a zajišťuje servis pro celý objekt.

Další projekty