Přeskočit na obsah

Dopravně obchodní centrum Mercury, České Budějovice

Ing. Martin Krupauer

Dopravně obchodní centrum Mercury, České Budějovice

Stav

Realizováno

Město

České Budějovice

Kraj

Jihočeský kraj

Projekt

2004 - 2005

Realizace

2005 - 2007

Další autoři

Ing. arch. Jiří Střítecký

Investor

CB - Mercury Center a.s.
Nový objekt propojující českobudějovické autobusového nádraží s nákupním centrem do jediného funkčního celku, s nástupišti na střeše a zároveň přímým napojením podchodem na vlakové nádraží. Urbanismus blokového charakteru vyžadoval scelení porušené struktury místa, parcely v okolí byly zastavovány postupně a jsou odrazem různých stylů. Navazující průmyslová zóna nemá již tak jasnou urbanistickou koncepci. Architektura je určena monoblokem a tvořena vylehčenými prvky na těžké základně. Synergie dopravy integruje pěší provoz, automobily, autobusy, vlaky i spojení z letiště. Z pohledu architektury se jedná o spojení dvou hlavních funkcí - dopravní a obchodní. Hlavní pěší komunikace jsou umístěny uvnitř budovy, vnějšek je vymezen autobusové dopravě, zásobování, vjezdům do podzemního parkování a únikovým požárním koridorům. Jedná se o složitý organismus s bezprostředním napojením na místní dopravní systém včetně městské hromadné dopravy. Je pravděpodobné, že se dům stane jasně definovaným organismem města a je možné jej chápat jako městotvorný prvek na rozhraní vnitřního města a periferie.

Další projekty