Přeskočit na obsah

Víceúčelová sportovní hala v Písku

Mgr. A. Luboš Zemen

Víceúčelová sportovní hala v Písku

Stav

Projekt

Město

Písek

Projekt

2006 - 2009

Realizace

2009 - 2009

Další autoři

Ing. arch. Anna Habartová
Ing. arch. Václav Toufar

Spolupracovníci

Ing. Vojtěch Navrátil

Investor

Město Písek
1. místo ve veřejné architektonické soutěži, následně zpracován projekt k územnímu řízení a získáno pravomocné územní rozhodnutí, vypracována studie proveditelnosti KONCEPT NÁVRHU • kompaktní dům vyrostlý ze svahu = chybějící dominanta sportovního areálu • využití svahu při organizaci dispozice a vstupů • fasáda z ocelového zinkovaného roštu je interaktivní a dynamická • optimální návaznost vstupů na jednotlivá parkoviště • dvojice schodišť v rozích domu = volná dispozice v podlažích • možnost různých časových režimů u jednotlivých funkcí a podlaží domu • vertikální rozdělení východní části • 3 sportovní a 2 koncertní režimy sálu s kapacitami 1022 až 2088 diváků • kombinace ocelového a železobetonového skeletu s rozponem sálu 42 m

Další projekty