Tisková konference (Ochrana spotřebitele) a neformální večer na (A)VOID FLOATING GALLERY.


V polovině června proběhl už 5. ročník kultovní akce České komory architektů (ČKA) Architekti na jedné lodi. Součástí programu byla již tradičně dopolední tisková konference, již ČKA letos uspořádala ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Setkání s novináři zahájil předseda ČKA Ivan Plicka, který se zároveň ujal moderování celé akce. Dalšími řečníky byl předseda ČKAIT Pavel Křeček, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, viceprezident Hospodářské komory ČR Robert Pommer a Pavel Rada z ČKA. 

cka lod 2015 26

Přítomný zástupce samospráv zmínil, že zadání veřejných zakázek potřebuje jednoduchou metodiku, která bude srozumitelná a snadno použitelná. „Rozhodně nechceme zadávat veřejné zakázky na stavby a dokumentaci staveb za nejnižší cenu. Jde nám o kvalitní díla, která vydrží staletí. Důležitá je i ekonomičnost postavených objektů a náročnost jejich údržby,“ vysvětlil Dan Jiránek.

Předseda ČKA Ivan Plicka navázal na slova ředitele SMOČR a informoval o přípravě manuálu pro zadávání veřejných zakázek. Společným cílem ČKA a ČKAIT je, aby se tento metodický pokyn stal doplňkovou součástí nového zákona o zadávání veřejných zakázek a byl k dispozici všem veřejným zadavatelům. Upozornil také na další servis, který ČKA městům a obcím nabízí – týká se např. podpory pozice městského architekta, jehož působení je nezbytné pro rozvoj větších sídel.

Předseda ČKAIT Pavel Křeček zdůraznil, že obě komory chtějí městům a obcím pomoci, ale že zároveň potřebují podporu v legislativě. Z tohoto důvodu ČKA a ČKAIT pro Ministerstvo pro místní rozvoj připravují zmiňovaný manuál pro zadávání veřejných zakázek: „Komory se domnívají, že definování toho, jaká má být pracnost, je důležitým cílem snažení obou Komor a nesouhlasí s nastavením současné praxe: „Tato situace je opravdu nešťastná, obzvlášť když nás pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže napadá z kartelových dohod,“ uvedl předseda ČKAIT.

Viceprezident Hospodářské komory (HK ČR) Robert Pommer uvedl, že rovněž jejich komora bojuje za to, aby bezpečná cena byla uznána jako důležitý pojem, a to hlavně z důvodu ochrany spotřebitele, což je i společným cílem ČKA a ČKAIT.cka lod 2015 31

Nový program pomůže odhalit mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Hlavním bodem setkání s novináři bylo představení Programu pro stanovení hodnoty projektových prací. Informoval o něm architekt Pavel Rada, který rovněž připomněl návaznost honorářů na projednávání novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pavel Rada přímo na webu ČKA ukázal, jak nová aplikace funguje. Hosté setkání se také dozvěděli, že obě Komory současně připravují další nástroj pro stanovení předběžné ceny stavby, jenž bude fungovat na obdobné bázi. Následným krokem je definování typologie a obtížnosti stavby podle konkrétních typů staveb, které jsou k dispozici přímo v kalkulátoru. Program zároveň nabízí možnost využít služeb hlavního projektanta, který v rámci celistvosti přípravy projektových prací zastává podstatné místo. Aplikace zahrnuje také možnost definovat, co je povinnou součástí jednotlivých fází projektu a co je nadstandardem nebo výběr, zda potřebuji projekt na rekonstrukci či novostavbu.

Výsledkem kalkulátoru je doporučený průměrný počet hodin potřebný ke zpracování projektové dokumentace zadávané stavby a zároveň nalezení tzv. „bezpečné ceny“ stavby, která má doporučující charakter v návaznosti na libovolně zadanou hodinovou sazbu. Při zadávání konkrétní hodinové ceny lze v programu najít, co vše zadávaná hodinová sazba projektové kanceláře obsahuje. „Výhodou programu je, že samosprávám může pomoci i zpětně – jako kontrola mimořádně nízké nabídkové ceny,“ doplnil Pavla Radu Ivan Plicka.

Nový program vychází z praktických zkušeností projektantů a architektů a zároveň se opírá o zahraniční zkušenosti. ČKA se již několik let účastní důležitých mezinárodních jednání Evropské rady architektů (Architect´s Council of Europe, ACE) a čerpá zde informace o tom, jak funguje zahraniční legislativa v oblasti architektury a stavebního trhu. Tyto podstatné zkušenosti byly v přípravě aplikace rovněž zohledněny.

Jako hlavní motivaci pro vznik programu Pavel Rada uvedl, že se obě Komory často dostávají k veřejným zakázkám až ve chvíli, kdy zde vyvstane nějaký zásadní problém: „Množí se nám dotazy veřejných zadavatelů, jak postupovat v případě, že je cena hluboko pod bezpečným limitem, a jak tuto skutečnost vyargumentovat. Až do této chvíle se neměli zadavatelé na co odkazovat. Z tohoto důvodu Komory předkládají jednoduchý a doporučený nástroj, který jim při zadávání veřejných zakázek může výrazně pomoci.“

Prosazování jiného kritéria, než jakým je nejnižší cena, přitom není v současné legislativě vůbec jednoduché. Nové možnosti však poskytuje připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek a pozitivním ukazatelem je i to, že o rizicích nejnižší ceny hovoří i vládní dokument Politika architektury a stavební kultury ČR.  

Tisková zpráva na téma Ochrana spotřebitele
Zápis z tiskové konference

CKAIT_logo

CKA_nazev_logo 

Architekti na jedné lodi 2015

Na dopolední tiskovou konferenci navázalo neformální večerní setkání Architekti na jedné lodi. Akce, která je otevřena nejen architektům, ale i studentům architektury, milovníkům architektury a veřejnosti obecně, v 5. roce své existence přilákala rekordní počet návštěvníků. Součástí programu byla výstava 15. ročníku Přehlídky diplomových prací. Její vítěz Filip Kotlář, absolvent AVU a žák Emila Přikryla, byl v den konání Architektů na jedné lodi shodou okolností na profesním zájezdu do Chicaga, který získal od společnosti ProInterier za vítězství v této soutěži. Na setkání promluvil předseda ČKA Ivan Plicka, Radek Kolařík z představenstva ČKA a architekt Jiří Opočenský, jenž byl členem poroty 15. ročníku Přehlídky diplomových prací. Večer svojí hudební produkcí zpestřily kapely BAZEL a Overland Inn. K události se na facebookových stránkách Komory přihlásilo téměř 1000 lidí a na (A)VOID Floating Gallery se bujaře slavilo až do ranních hodin.

cka lod 2015 155