Tisková zpráva ČKA, 14. listopadu 2014.


Česká komora architektů (ČKA) a vybraní experti nominovali nejlepší české realizace posledních dvou let do prestižní mezinárodní soutěže Mies van der Rohe Award 2015. Komora doporučila k udělení Ceny Evropské unie za současnou architekturu tři projekty, Osamu Okamura taktéž tři díla, Jana Tichá pět staveb a Igor Kovačević rovněž pět architektonických děl. Nominovány byly budovy veřejné, ale i soukromé.

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská unie a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně od roku 1988. Cílem soutěže je vyzdvihnout přínos evropských architektů, sledovat, jak uplatňují nové koncepty a technologie v praxi, a porovnat kvalitu architektury v jednotlivých evropských státech. Cena zároveň propaguje současnou architekturu a dokáže ji srozumitelnou cestou představit i laické části veřejnosti.

Ze stovek nominací mezinárodní odborná porota v těchto dnech vybírá finalisty – kolem třicítky nejlepších evropských staveb, které budou následně představeny v katalogu a na putovní výstavě. Porota zároveň určí jednu stavbu, jež získá Cenu Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, které udělí Zvláštní cenu pro začínající architekty. Výsledky této prestižní ceny by měly být známy během dubna 2015, k předání cen pak dojde v červnu 2015.

 

ČKA a odborníci nominovali celkem 10 českých staveb

Česká komora architektů byla opět jakožto jedna z profesních organizací vyzvána k nominování nejlepších evropských staveb. Kromě stanovených profesních organizací a dalších odborných institucí mohou stavby do soutěže nominovat vybraní nezávislí experti z celé Evropy, kteří se specializují na současnou architekturu. Letos stavby za Českou republiku vybírali architekt a publicista Osamu Okamura, teoretička architektury a šéfredaktorka vydavatelství Zlatý řez Jana Tichá a architekt z Centra pro středoevropskou architekturu Igor Kovačević.

Instituce i experti rozhodují nezávisle na sobě a organizátorům soutěže dodávají nominaci maximálně pěti nejlepších prací dokončených v letech 2013 a 2014 na území České republiky, případně kdekoliv v EU. Komora architektů své stavby nominuje na základě doporučení speciální odborné komise ve složení Karolina Jirkalová (teoretička architektury), Jan Sedlák (architekt, pedagog FA ČVUT) a Imro Vaško (architekt, pedagog UMPRUM). Definitivní seznam nominací následně schvaluje představenstvo ČKA. Do soutěže o Cenu Miese van der Rohe zasílá Česká republika své nominace od roku 1997.

Jedinou stavbou, na níž se nezávisle na sobě shodli všichni nominující, je Krkonošské centrum environmentální výchovy ve Vrchlabí od architekta Petra Hájka (Hájek architekti). Druhou nominovanou stavbou tohoto ateliéru je Rodinný dům Chameleon v Lipencích. Po dvou nominacích má i AP Atelier Josefa Pleskota (Svět techniky v Ostravě a Vila v Podolí). Kromě dalších osvědčených jmen (např. Martin Rajniš a David Kubík / Maják a muzeum Járy da Cimrmana) se letos u českých architektů a teoretiků architektury prosadili také mladí architekti. Zaujal například ateliér ov-a (Jiří Opočenský a Štěpán Valouch) svou revitalizací Spolkového domu ve Slavonicích. Architektonické studio Ellement pak nominující (ČKA a Osamu Okamuru) nadchlo promyšleným urbanistickým konceptem obnovy Gahurova prospektu ve Zlíně. Dalšími mladými tvůrci, kteří budou Českou republiku na této prestižní akci reprezentovat, jsou A1 Architects (A1house) a Prokš Přikryl Architekti (Martin Prokš a Marek Přikryl / Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže). Jméno Marka Přikryla příznivcům architektury jistě není neznámé – jedná se o absolventa pražské Akademie výtvarných umění, jehož diplomní projekt byl v loňském roce oceněn v rámci Přehlídky diplomových prací ČKA.

 

České nominace pro rok 2015

Pohled do minulých ročníků:

České stavby a čeští architekti ve finále Mies van der Rohe Award

1997 – IPB Banka v Brně / Aleš Burian, Gustav Křivinka
2001 – MUZO v Praze / Stanislav Fiala / D3A
2003 – Palác Euro v Praze / Petr Malinský, Richard Doležal, Petr Burian, Michal Pokorný, Martin Kotík
2003 – průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě / Josef Pleskot
2005 – Klášter trapistů v Novém Dvoře / John Pawson
2007 – Obchodní dům Selfridges and Co., Birmingham / Jan Kaplický a Amanda Levete, Future Systems

Fotografie nominovaných projektů k dispozici na emailové adrese
jejich použitím prosím pozorně čtěte podmínky a uvádějte zdroj (jméno fotografa, popř. „archiv architektů“).

  • ov-a / Obnova Spolkového domu ve Slavonicích
    • Foto: Tomáš Souček – v případě použití fotografií je nutné kontaktovat fotografa a vyřídit copyright (mobil 777 154 314)

Odůvodnění jednotlivých nominací naleznete ZDE.
Více informací o soutěži na www.miesbcn.com.
Tisková zpráva v PDF ke stažení >>

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci ČKA.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

 

KONTAKTY PRO MÉDIA

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected],
mobil: +420 608 427 516

 

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)