Po posouzení podmínek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na stavbu "SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV" Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní výběrové řízení v souladu se Soutěžní řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména neúměrně nízkou finanční částku za zpracování ideové studie a absenci odborné poroty, která by ideovou studii posoudila.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde
Reakce starostky Broumova k nahlédnutí zde
Odpověď ČKA k nahlédnutí zde