Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na stavbu "SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV"

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení podmínek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na stavbu "SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV" Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní výběrové řízení v souladu se Soutěžní řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména neúměrně nízkou finanční částku za zpracování ideové studie a absenci odborné poroty, která by ideovou studii posoudila.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde
Reakce starostky Broumova k nahlédnutí zde
Odpověď ČKA k nahlédnutí zde