Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku na projekční práce vyhlášenou městem Písek, jejichž předmětem jsou návrh, vypracování PD pro ohlášení stavby a stavební úpravy průchodu v historickém centru města Písek.

 

Zakázku považujeme za akci, která má povahu architektonické soutěže, a to zejména z důvodu, že výběr bude probíhat částečně též na základě výsledků hodnocení návrhů (výkresů architektonického řešení) odevzdaných účastníky.

 

Vzhledem k tomu, že zakázka není připravena jako soutěž, chybí zejména tyto náležitosti:

V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena odborná porota. Chybí ustanovení o cenách a odměnách. V soutěžních podmínkách absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.