Přeskočit na obsah

Veřejná zakázka na stavební úpravy průchodu č.p. 97, propojující Heydukovu ulici a Palackého sady, město Písek

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

6. 5. 2014

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku na projekční práce vyhlášenou městem Písek, jejichž předmětem jsou návrh, vypracování PD pro ohlášení stavby a stavební úpravy průchodu v historickém centru města Písek.

 

Zakázku považujeme za akci, která má povahu architektonické soutěže, a to zejména z důvodu, že výběr bude probíhat částečně též na základě výsledků hodnocení návrhů (výkresů architektonického řešení) odevzdaných účastníky.

 

Vzhledem k tomu, že zakázka není připravena jako soutěž, chybí zejména tyto náležitosti:

V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena odborná porota. Chybí ustanovení o cenách a odměnách. V soutěžních podmínkách absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.