Předmětem soutěže bude komplexní urbanisticko-architektonického řešení budoucího uspořádání prostoru Wagnerova náměstí v  Berouně s  důrazem na řešení dopravy (pěší, cyklistické, automobilové – včetně dopravy v klidu), urbanistického parteru, zeleně a mobiliáře, pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji řešeného území a pro vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace na realizaci budoucího uspořádání řešeného území nebo
pro následnou projektovou soutěž, pokud se pro ni zadavatel rozhodne.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.Předpokládaný termín vyhlášení

28. 02. 2019

Vyhlašovatel

Město Beroun

Městský úřad
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum
Zastoupené: Mgr. Ivan Kůs – starosta města
tel.: +420 311 654 112
e-mail: starosta@muberoun.cz