Předmětem soutěže bude vypracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu budoucího uspořádání prostoru Wagnerova náměstí v Berouně s důrazem na řešení dopravy (pěší, cyklistické, automobilové – včetně dopravy v klidu), urbanistického parteru, zeleně a mobiliář.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 12. 2018

Vyhlašovatel

Město Beroun

Městský úřad
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum
Zastoupené: Mgr. Ivan Kůs – starosta města
tel.: +420 311 654 112
e-mail: starosta@muberoun.cz