Přeskočit na obsah

Řešení Wagnerova náměstí Beroun

Řešení Wagnerova náměstí Beroun

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Beroun

Ceny a odměny celkem

160 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

28. 2. 2019 - 29. 4. 2019

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo komplexní urbanisticko-architektonického řešení budoucího uspořádání prostoru Wagnerova náměstí v Berouně s důrazem na řešení dopravy (pěší, cyklistické, automobilové – včetně dopravy v klidu), urbanistického parteru, zeleně a mobiliáře, pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji řešeného území a pro vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace na realizaci budoucího uspořádání řešeného území nebo pro následnou projektovou soutěž, pokud se pro ni zadavatel rozhodne.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.1. cena

Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Eliška Stoulilová, Ing. arch. Tereza Šimečková

Částka 100 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Architektonický ateliér Arkáda, spol. s r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Martin Řehák, Spolupracující osoba:

Částka 60 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Soutěž na mapě