Předmětem soutěže bude:

1) na pozemcích 1910/2 a 1912/2 - Areál bydlení - navrhnout 2 bytové domy s nájemními byty včetně související zahrady. Předpokládaná hodnota investice činí 80 mil. Kč bez DPH.

2) na pozemcích 1914/2 a 1916/3 - Areál MŠ - navrhnout dvoutřídní mateřskou školu se služebními byty včetně související zahrady. Předpokládaná hodnota investice činí 40 mil. Kč bez DPH.

3) na pozemcích 2248/1 a 2252 - ideovou součástí návrhu je úprava navazujících částí komunikace Rakovnická v úseku Ledecká/Přílepská a Ledecká v úseku Rakovnická/Stochovská.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Další připravované soutěže